Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-1°

-

14

Februari

32%

-

11

Mars

37%

-

11

April

47%

17°

-

10

Maj

58%

23°

-

11

Juni

62%

27°

-

11

Juli

66%

30°

-

9

Augusti

66%

29°

-

8

September

62%

24°

-

8

Oktober

49%

15°

-

9

November

27%

-

13

December

19%

-

16