Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-4°

-

15

Februari

31%

-3°

-

12

Mars

35%

-

11

April

47%

14°

-

10

Maj

60%

22°

-

10

Juni

62%

26°

-

11

Juli

66%

28°

-

9

Augusti

66%

27°

-

8

September

60%

21°

-

8

Oktober

44%

13°

-

9

November

21%

-

13

December

16%

-

17