Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-5°

-

16

Februari

31%

-4°

-

13

Mars

36%

-

12

April

46%

14°

-

10

Maj

58%

22°

-

10

Juni

60%

25°

-

11

Juli

62%

27°

-

11

Augusti

62%

26°

-

9

September

55%

20°

-

9

Oktober

40%

11°

-

11

November

19%

-

15

December

16%

-2°

-

19