Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-25°

-

6

Februari

57%

-22°

-

4

Mars

62%

-10°

-

5

April

59%

-

8

Maj

59%

15°

-

9

Juni

59%

20°

-

12

Juli

58%

21°

-

15

Augusti

60%

20°

-

14

September

61%

14°

-

10

Oktober

55%

-

8

November

45%

-10°

-

7

December

45%

-21°

-

6