Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-20°

-

6

Februari

50%

-16°

-

5

Mars

58%

-4°

-

5

April

56%

-

8

Maj

56%

18°

-

10

Juni

57%

24°

-

12

Juli

56%

25°

-

14

Augusti

58%

23°

-

13

September

56%

16°

-

10

Oktober

49%

-

9

November

38%

-6°

-

8

December

36%

-17°

-

7