Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-23°

-

6

Februari

52%

-20°

-

5

Mars

60%

-9°

-

5

April

57%

-

8

Maj

57%

16°

-

10

Juni

58%

22°

-

12

Juli

57%

23°

-

14

Augusti

59%

21°

-

13

September

58%

15°

-

10

Oktober

51%

-

9

November

40%

-8°

-

7

December

39%

-20°

-

7