Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-10°

-

20

Februari

32%

-8°

-

14

Mars

41%

-1°

-

13

April

48%

-

12

Maj

55%

19°

-

11

Juni

56%

23°

-

14

Juli

55%

25°

-

13

Augusti

54%

22°

-

12

September

40%

16°

-

13

Oktober

25%

-

17

November

16%

-1°

-

18

December

15%

-6°

-

19