Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-10°

-

20

Februari

33%

-9°

-

14

Mars

41%

-2°

-

13

April

48%

-

12

Maj

56%

18°

-

11

Juni

56%

22°

-

14

Juli

55%

24°

-

14

Augusti

54%

22°

-

13

September

40%

15°

-

14

Oktober

25%

-

18

November

16%

-2°

-

18

December

15%

-7°

-

20