Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-10°

-

19

Februari

34%

-8°

-

14

Mars

41%

-1°

-

13

April

49%

-

11

Maj

58%

19°

-

10

Juni

57%

23°

-

14

Juli

57%

25°

-

13

Augusti

56%

23°

-

12

September

43%

16°

-

13

Oktober

27%

-

17

November

17%

-1°

-

17

December

16%

-6°

-

19