Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-6°

-

12

Februari

40%

-6°

-

12

Mars

41%

-

13

April

44%

-

15

Maj

48%

13°

-

18

Juni

55%

18°

-

16

Juli

62%

21°

-

12

Augusti

65%

21°

-

10

September

62%

16°

-

9

Oktober

52%

-

10

November

40%

-

11

December

35%

-4°

-

13