Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-30°

-

20

Februari

40%

-26°

-

15

Mars

51%

-12°

-

12

April

53%

-1°

-

11

Maj

46%

-

13

Juni

46%

19°

-

13

Juli

51%

23°

-

12

Augusti

44%

19°

-

14

September

33%

10°

-

14

Oktober

25%

-4°

-

18

November

20%

-20°

-

21

December

5%

-28°

-

21