Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-38°

-

16

Februari

42%

-31°

-

12

Mars

64%

-14°

-

9

April

60%

-

8

Maj

54%

12°

-

9

Juni

55%

21°

-

13

Juli

58%

25°

-

11

Augusti

52%

21°

-

11

September

42%

11°

-

11

Oktober

33%

-5°

-

14

November

28%

-26°

-

17

December

8%

-36°

-

16