Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-24°

-

26

Februari

49%

-21°

-

21

Mars

56%

-11°

-

19

April

52%

-

15

Maj

50%

-

14

Juni

51%

19°

-

17

Juli

52%

22°

-

15

Augusti

48%

18°

-

16

September

40%

-

17

Oktober

32%

-3°

-

22

November

32%

-16°

-

25

December

22%

-22°

-

26