Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-25°

-

12

Februari

56%

-20°

-

11

Mars

59%

-9°

-

9

April

54%

-

9

Maj

50%

11°

-

11

Juni

50%

20°

-

15

Juli

50%

23°

-

15

Augusti

47%

20°

-

15

September

43%

12°

-

12

Oktober

43%

-1°

-

11

November

40%

-15°

-

13

December

28%

-25°

-

14