Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-38°

-

14

Februari

46%

-30°

-

11

Mars

64%

-14°

-

9

April

59%

-

7

Maj

50%

12°

-

9

Juni

51%

22°

-

12

Juli

51%

24°

-

11

Augusti

46%

21°

-

12

September

38%

12°

-

11

Oktober

33%

-5°

-

15

November

30%

-26°

-

16

December

9%

-36°

-

15