Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-30°

-

20

Februari

40%

-26°

-

15

Mars

51%

-12°

-

13

April

53%

-2°

-

11

Maj

46%

-

13

Juni

46%

18°

-

13

Juli

50%

22°

-

12

Augusti

44%

18°

-

14

September

32%

-

14

Oktober

24%

-4°

-

19

November

19%

-20°

-

21

December

5%

-28°

-

21