Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-27°

-

19

Februari

57%

-21°

-

15

Mars

60%

-10°

-

13

April

53%

-

12

Maj

50%

10°

-

13

Juni

51%

19°

-

16

Juli

51%

22°

-

16

Augusti

48%

19°

-

16

September

44%

10°

-

15

Oktober

43%

-2°

-

16

November

40%

-17°

-

19

December

31%

-26°

-

21