Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-37°

-

16

Februari

46%

-29°

-

12

Mars

64%

-12°

-

9

April

58%

-

8

Maj

52%

14°

-

9

Juni

54%

22°

-

13

Juli

55%

26°

-

11

Augusti

50%

22°

-

12

September

41%

12°

-

12

Oktober

34%

-3°

-

15

November

31%

-24°

-

18

December

12%

-35°

-

17