Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-9°

-

19

Februari

32%

-7°

-

14

Mars

39%

-2°

-

13

April

49%

10°

-

11

Maj

56%

19°

-

11

Juni

57%

23°

-

13

Juli

57%

25°

-

13

Augusti

56%

23°

-

11

September

43%

16°

-

12

Oktober

30%

-

14

November

18%

-

17

December

16%

-6°

-

20