Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-14°

-

21

Februari

24%

-12°

-

17

Mars

34%

-3°

-

16

April

43%

-

14

Maj

44%

11°

-

14

Juni

46%

18°

-

14

Juli

48%

22°

-

14

Augusti

38%

18°

-

17

September

26%

11°

-

18

Oktober

14%

-

21

November

9%

-5°

-

22

December

6%

-11°

-

22