Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-12°

-

18

Februari

27%

-10°

-

13

Mars

36%

-2°

-

13

April

43%

-

13

Maj

48%

15°

-

13

Juni

50%

20°

-

14

Juli

49%

23°

-

15

Augusti

43%

19°

-

15

September

28%

12°

-

17

Oktober

16%

-

19

November

11%

-4°

-

19

December

7%

-9°

-

19