Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-13°

-

16

Februari

26%

-10°

-

12

Mars

35%

-2°

-

12

April

42%

-

13

Maj

47%

14°

-

13

Juni

49%

20°

-

14

Juli

49%

23°

-

15

Augusti

41%

19°

-

15

September

27%

12°

-

17

Oktober

16%

-

18

November

10%

-4°

-

17

December

6%

-9°

-

17