Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-15°

-

22

Februari

25%

-12°

-

19

Mars

34%

-3°

-

18

April

43%

-

15

Maj

43%

10°

-

14

Juni

46%

18°

-

14

Juli

48%

22°

-

14

Augusti

38%

17°

-

17

September

26%

11°

-

19

Oktober

14%

-

22

November

9%

-6°

-

23

December

6%

-11°

-

23