Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-13°

-

18

Februari

25%

-10°

-

14

Mars

34%

-2°

-

13

April

42%

-

14

Maj

46%

13°

-

13

Juni

48%

20°

-

15

Juli

48%

22°

-

15

Augusti

40%

19°

-

16

September

27%

12°

-

17

Oktober

15%

-

20

November

10%

-4°

-

19

December

6%

-9°

-

19