Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-12°

-

18

Februari

27%

-10°

-

14

Mars

36%

-2°

-

13

April

44%

-

13

Maj

49%

15°

-

13

Juni

50%

20°

-

14

Juli

50%

23°

-

15

Augusti

44%

20°

-

15

September

29%

13°

-

17

Oktober

17%

-

19

November

12%

-3°

-

19

December

8%

-9°

-

19