Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-16°

-

7

Februari

39%

-12°

-

6

Mars

50%

-3°

-

6

April

50%

-

9

Maj

50%

16°

-

12

Juni

53%

22°

-

13

Juli

55%

24°

-

14

Augusti

55%

22°

-

13

September

50%

15°

-

11

Oktober

39%

-

11

November

28%

-5°

-

9

December

23%

-13°

-

8