Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-13°

-

8

Februari

34%

-10°

-

7

Mars

47%

-

6

April

47%

10°

-

8

Maj

47%

18°

-

12

Juni

51%

24°

-

13

Juli

54%

26°

-

13

Augusti

53%

23°

-

14

September

47%

17°

-

12

Oktober

35%

-

11

November

24%

-3°

-

9

December

18%

-11°

-

9