Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-16°

-

8

Februari

41%

-12°

-

6

Mars

51%

-3°

-

7

April

52%

-

9

Maj

52%

16°

-

12

Juni

56%

22°

-

13

Juli

58%

24°

-

14

Augusti

57%

22°

-

12

September

52%

15°

-

11

Oktober

40%

-

11

November

29%

-5°

-

10

December

26%

-13°

-

9