Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-8°

20

Februari

28%

-7°

-1°

16

Mars

34%

-2°

16

April

43%

14

Maj

49%

12°

13

Juni

49%

18°

14

Juli

51%

20°

10°

14

Augusti

43%

18°

11°

17

September

33%

12°

10°

18

Oktober

21%

20

November

13%

-1°

21

December

8%

-5°

21