Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-9°

-

20

Februari

26%

-8°

-

16

Mars

33%

-2°

-

16

April

40%

-

15

Maj

47%

12°

-

13

Juni

47%

18°

-

15

Juli

49%

20°

-

15

Augusti

42%

17°

-

17

September

32%

12°

-

18

Oktober

21%

-

19

November

12%

-1°

-

21

December

8%

-6°

-

22