Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-9°

-

20

Februari

28%

-8°

-

16

Mars

34%

-2°

-

16

April

43%

-

14

Maj

48%

12°

-

13

Juni

49%

18°

-

14

Juli

50%

20°

-

15

Augusti

43%

18°

-

17

September

33%

12°

-

18

Oktober

22%

-

19

November

13%

-1°

-

21

December

8%

-5°

-

22