Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-2°

-

10

Februari

32%

-1°

-

8

Mars

36%

-

8

April

50%

17°

-

7

Maj

58%

24°

-

8

Juni

63%

29°

-

8

Juli

66%

32°

-

7

Augusti

64%

30°

-

7

September

62%

24°

-

7

Oktober

46%

14°

-

8

November

24%

-

10

December

14%

-

11