Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-4°

-

13

Februari

32%

-3°

-

10

Mars

37%

-

9

April

50%

16°

-

8

Maj

60%

24°

-

8

Juni

63%

28°

-

9

Juli

67%

31°

-

8

Augusti

65%

29°

-

7

September

60%

23°

-

7

Oktober

45%

13°

-

8

November

23%

-

12

December

16%

-

15