Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

9

Februari

32%

8

Mars

38%

8

April

51%

17°

10°

7

Maj

60%

24°

18°

8

Juni

64%

30°

23°

7

Juli

66%

32°

26°

6

Augusti

66%

31°

25°

5

September

62%

25°

20°

6

Oktober

49%

17°

14°

7

November

27%

8

December

19%

9