Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-4°

-

10

Februari

34%

-3°

-

11

Mars

35%

-

13

April

44%

10°

-

12

Maj

48%

15°

-

14

Juni

57%

20°

-

11

Juli

61%

24°

-

8

Augusti

62%

23°

-

7

September

59%

18°

-

7

Oktober

49%

11°

-

10

November

39%

-

10

December

36%

-1°

-

10