Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

10

Februari

32%

-1°

-

11

Mars

34%

-

12

April

44%

12°

-

11

Maj

48%

17°

-

12

Juni

56%

22°

-

10

Juli

60%

25°

-

8

Augusti

61%

24°

-

7

September

56%

20°

-

7

Oktober

47%

13°

-

10

November

37%

-

9

December

35%

-

9