Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

25%

-

11

Mars

30%

-

10

April

44%

17°

-

8

Maj

52%

24°

-

10

Juni

57%

28°

-

10

Juli

58%

31°

-

9

Augusti

58%

30°

-

8

September

53%

24°

-

8

Oktober

42%

16°

-

9

November

24%

-

11

December

17%

-

13