Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

11

Februari

25%

11

Mars

30%

10

April

44%

15°

7

Maj

55%

22°

15°

8

Juni

61%

27°

21°

8

Juli

61%

29°

24°

7

Augusti

62%

28°

25°

7

September

53%

24°

22°

7

Oktober

45%

17°

17°

9

November

27%

11°

12°

9

December

23%

11