Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-5°

-

11

Februari

34%

-4°

-

11

Mars

36%

-

13

April

44%

10°

-

13

Maj

48%

15°

-

15

Juni

57%

20°

-

13

Juli

62%

23°

-

9

Augusti

63%

23°

-

8

September

60%

18°

-

8

Oktober

49%

10°

-

10

November

38%

-

10

December

34%

-2°

-

11