Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-3°

-

9

Februari

36%

-3°

-

10

Mars

37%

-

13

April

45%

10°

-

12

Maj

48%

15°

-

14

Juni

58%

20°

-

10

Juli

63%

24°

-

7

Augusti

63%

23°

-

6

September

61%

18°

-

7

Oktober

50%

11°

-

10

November

42%

-

9

December

40%

-

9