Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-7°

-

10

Februari

37%

-6°

-

11

Mars

38%

-1°

-

13

April

45%

-

13

Maj

48%

12°

-

16

Juni

58%

18°

-

12

Juli

64%

22°

-

8

Augusti

65%

21°

-

7

September

63%

16°

-

7

Oktober

52%

-

10

November

42%

-

10

December

38%

-4°

-

10