Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

11

Februari

25%

-

11

Mars

30%

-

11

April

43%

16°

-

8

Maj

51%

22°

-

10

Juni

57%

27°

-

10

Juli

57%

30°

-

8

Augusti

59%

29°

-

8

September

52%

24°

-

8

Oktober

43%

16°

-

9

November

27%

10°

-

10

December

22%

-

12