Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-16°

-

8

Februari

60%

-12°

-

6

Mars

63%

-2°

-

6

April

58%

-

7

Maj

58%

16°

-

10

Juni

56%

21°

-

13

Juli

51%

22°

-

16

Augusti

53%

20°

-

15

September

55%

15°

-

11

Oktober

54%

-

8

November

48%

-6°

-

8

December

43%

-14°

-

9