Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-17°

12

Februari

54%

-15°

9

Mars

58%

-5°

7

April

58%

7

Maj

58%

12°

8

Juni

57%

19°

10

Juli

51%

22°

12°

13

Augusti

52%

21°

13°

12

September

52%

14°

12°

10

Oktober

48%

11

November

34%

-4°

17

December

30%

-12°

21