Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-19°

-

8

Februari

57%

-14°

-

5

Mars

62%

-2°

-

4

April

59%

-

6

Maj

59%

16°

-

7

Juni

57%

23°

-

11

Juli

52%

24°

-

13

Augusti

53%

22°

-

12

September

55%

15°

-

9

Oktober

52%

-

7

November

43%

-6°

-

10

December

39%

-15°

-

11