Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-19°

-

9

Februari

56%

-14°

-

6

Mars

61%

-3°

-

5

April

58%

-

6

Maj

58%

15°

-

8

Juni

57%

22°

-

11

Juli

52%

23°

-

13

Augusti

53%

21°

-

12

September

54%

14°

-

10

Oktober

50%

-

7

November

41%

-7°

-

11

December

37%

-15°

-

13