Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-18°

-

7

Februari

58%

-13°

-

5

Mars

62%

-2°

-

4

April

59%

-

6

Maj

59%

17°

-

7

Juni

57%

23°

-

11

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

54%

22°

-

12

September

56%

15°

-

9

Oktober

53%

-

6

November

45%

-6°

-

9

December

41%

-15°

-

10