Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-15°

9

Februari

56%

-11°

6

Mars

60%

-1°

6

April

57%

7

Maj

57%

17°

10

Juni

55%

22°

10°

12

Juli

50%

24°

13°

15

Augusti

52%

22°

14°

14

September

54%

15°

13°

10

Oktober

52%

8

November

44%

-4°

10

December

38%

-12°

11