Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-15°

-

7

Februari

61%

-11°

-

5

Mars

63%

-1°

-

5

April

58%

-

7

Maj

59%

17°

-

9

Juni

56%

23°

-

12

Juli

52%

24°

-

15

Augusti

54%

22°

-

14

September

57%

16°

-

10

Oktober

56%

-

7

November

50%

-4°

-

7

December

45%

-13°

-

8