Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-18°

-

8

Februari

61%

-14°

-

5

Mars

64%

-4°

-

4

April

60%

-

6

Maj

60%

15°

-

7

Juni

58%

21°

-

11

Juli

52%

23°

-

14

Augusti

54%

21°

-

13

September

56%

14°

-

9

Oktober

55%

-

7

November

46%

-6°

-

11

December

42%

-15°

-

12